Metropolis održava višegodišnje poslovne odnose sa svojim partnerima, osiguravajući dostupnost robnih marki iz njihovog asortimana što većem broju kupaca i potrošača na lokalnom tržištu.
Robne marke u Metropolisovom asortimanu prepoznate su kao visoko kvalitetne u percepciji potrošača i trgovine ih žele imati u svom prodajnom asortimanu.

Većina robnih marki su prepoznatljivi evropski brendovi.
Metropolis u sinergiji sa svojim partnerima doprinosi povećanju vrijednosti i zadovoljstva svojih kupaca i potrošača
.