Metropolis co.osnovan je 2000 god.
Distributer smo većeg broja evropskih prehrambenih proizvoda visokog kvaliteta.

Naš cilje je biti moderno, inovativno i efektivno preduzeće sa održivim poslovnim rastom i stvaranjem dodatne vrijednosti za naše poslovne partnere i za robne marke u našem asortimanu.

Naši kupci su svi značajni i renomirani sudionici na tržištu u rasponu od velikih nacionalnih i stranih lanaca, do veletrgovaca, drogerija, apoteka i specijalizovanih prodajnih kanala.

Povećanje tržišnih udjela naših robnih marki u kategorijama na tržištu, izgradnja kvalitetnih i dugoročnih poslovnih odnosa s našim poslovnim partnerima, naša je primarna briga.

Smatramo kako su ljudi naš najveći potencijal, zato smo ponosni na sve koji su se pridružili našem timu i nastavili se profesionalno razvijati i učiti, bilo individualno ili kao članovi tima.